Welcome to Kaon Beer

Your Beer

Events
Events
Since its inception Kaon Beer focused on the hosting of many events which Kaon was the main sponsor
Community
Community
Our company Kaon Beer is a community oriented company. Sponsorship , events , fests, are the very important for Kaon.
Careers
Careers
Kaon Beer gives the opportunity to anyone that wants to join our team and philosophy and always welcomes new talents
[widgets_on_pages id=2]
[widgets_on_pages]

Miresevini ne Kaon Beer

Birra Juaj

Evente
Evente
Që ne fillimet e veta Birra Kaon u përqëndrua në organizimin e veprimtarive të shumta ku Kaon ishte sponsori kryesor.
Komuniteti
Komuniteti
Kompania jonë është një kompani e orientuar drejt komunitetit. Sponsorizimet, festat, ngjarjet, janë tepër të rëndësishme për Kompaninë tonë.
Karriera
Karriera
Birra Kaon jep mundesinë për këdo që dëshiron të bashkohet me ekipin tonë dhe filozofinë tonë dhe gjithmonë mirëpret talentet e reja
[widgets_on_pages id=2]
[widgets_on_pages]